Ο Γιάννης Μόραλης(1916-2009) σχεδίασε την εγχάρακτη πλευρά του Χίλτον

 

 

 

Τεχνίτης χαράζει μια από τις μαρμάρινες πλάκες. (1963)