ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 21ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

1)     Δημιουργία αρχείου στο WordPad ή στο Σημειωματάριο, όπου θα υπάρχει η περιγραφή των περιεχομένων του χώρου σας με την εξής μορφή:

 

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

 

Α’ ΤΑΞΗ

 

Όνομα 1ου Μαθήματος

Τίτλος_πρώτου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

Τίτλος_δεύτερου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

 

Όνομα 2ου Μαθήματος

Τίτλος_τρίτου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

 

Β’ ΤΑΞΗ

 

Όνομα  Μαθήματος

Τίτλος_πρώτου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

Τίτλος_δεύτερου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

Τίτλος_τρίτου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

 

Γ’ ΤΑΞΗ

 

Όνομα 1ου Μαθήματος

Τίτλος_πρώτου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

 

Όνομα 2ου Μαθήματος

Τίτλος_δεύτερου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

Τίτλος_τρίτου_αρχείου (αγγλικό_όνομα_αρχείου)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Τίτλος_πρώτου_αρχείου είναι η περιγραφή που θέλετε να διαβάζουν οι μαθητές σας, για να επιλέγουν το σωστό κάθε φορά αρχείο, ενώ το αγγλικό_όνομα_αρχείου είναι το όνομα του αρχείου, με το οποίο έχετε σώσει τις πληροφορίες που επιθυμείτε, σε μορφή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

 

2)     Δημιουργία κάθε αρχείου με το περιεχόμενο του ενδιαφέροντός σας με ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ μέχρι 8 (οκτώ) χαρακτήρες. Το κάθε αρχείο, είτε το δημιουργήσετε στο Word, είτε στο Excel, θα πρέπει να ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ως ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (αντί για αρχείο Word ή Excel), ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ στο πεδίο ακριβώς κάτω από το πεδίο εισαγωγής του ονόματος του αρχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για διευκόλυνσή σας είναι σημαντικό να κρατάτε αντίτυπο κάθε αρχείου και στη μορφή Word ή Excel εκτός από την μορφή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

 

3)     Τα αρχεία που επιθυμείτε να ανεβάσετε στον ιστότοπο, θα πρέπει να κατατεθούν σε φλασάκι (στικάκι) ή σε CD στην κ. Πασχαλούδη δέκα (10) μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που τα χρειάζεστε ανεβασμένα, εκτός από την πρώτη φορά που απαιτούνται δεκαπέντε μέρες (15).

 

4)     Οι ημερομηνίες εκπαίδευσης των καθηγητών θα ανακοινωθούν στους πίνακες ανακοινώσεων.

 

5)     Οι ώρες που η υπεύθυνη κ. Πασχαλούδη θα είναι διαθέσιμη για απορίες ή επίλυση προβλημάτων ή επιπλέον βοήθεια των συναδέλφων θα ανακοινωθούν επίσης στους πίνακες ανακοινώσεων.

 

Η υπεύθυνη

Β.ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ