το 21ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
στον 21ο
ΑΙΩΝΑ
    21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60  ΑΘΗΝΑ 11255  -  Τηλ. 210-2020028  -  e-mail: mail@21gym-athin.att.sch.gr
Αρχική Σελίδα
Το Σχολείο
Μαθητές
Καθηγητές
Δραστηριότητες
Αθλητισμός
Παιχνίδια
Ανακοινώσεις
Σχολικές Ειδήσεις
Σύλλογος Γονέων
Επικοινωνία
Ευρωπαϊκές Δράσεις
Χρήσιμες Σελίδες
 
Τ Ο    Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  : Ιστορία Λειτουργία Μαθήματα Φωτογραφίες
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα

ΜΗ γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τον Ιούνιο

 

Α’ ΤΑΞΗ

1)      Θρησκευτικά

2)      Ιστορία

3)      Αρχαία ελληνική  γλώσσα

4)      Αρχαία ελληνική γραμματεία

5)      Νεοελληνική γλώσσα

6)      Νεοελληνική γραμματεία

7)      Γεωγραφία

8)      Μαθηματικά

9)      Α’ Ξένη γλώσσα  :Αγγλικά

10)   Β’ Ξένη γλώσσα  :Γαλλικά ,Γερμανικά ,Ιταλικά ,Ισπανικά

11)   Βιολογία

Α’ ΤΑΞΗ

1)      Φυσική Αγωγή

2)      Οικιακή οικονομία

3)      Πληροφορική

4)      Τεχνολογία

5)      Εικαστικά

6)      Μουσική

 

Β’ ΤΑΞΗ

1)      Θρησκευτικά

2)      Ιστορία

3)      Αρχαία ελληνική  γλώσσα

4)      Αρχαία ελληνική γραμματεία

5)      Νεοελληνική γλώσσα

6)      Νεοελληνική γραμματεία

7)      Γεωγραφία

8)      Μαθηματικά

9)      Α’ Ξένη γλώσσα  :Αγγλικά

10)   Β’ Ξένη γλώσσα  :Γαλλικά ,Γερμανικά ,Ιταλικά

11)   Φυσική

12)   Χημεία

 

Β’ ΤΑΞΗ

1)      Φυσική Αγωγή

2)      Οικιακή οικονομία

3)      Πληροφορική

4)      Τεχνολογία

5)      Εικαστικά

6)      Μουσική

 

Γ’ ΤΑΞΗ

1)      Θρησκευτικά

2)      Ιστορία

3)      Αρχαία ελληνική  γλώσσα

4)      Αρχαία ελληνική γραμματεία

5)      Νεοελληνική γλώσσα

6)      Νεοελληνική γραμματεία

7)      Μαθηματικά

8)      Α’ Ξένη γλώσσα  :Αγγλικά

9)      Β’ Ξένη γλώσσα  :Γαλλικά ,Γερμανικά ,Ιταλικά

10)   Φυσική

11)   Χημεία

12)   Βιολογία

13)  Κ.Π.Α.

 

 

Γ’ ΤΑΞΗ

 

1)      Φυσική Αγωγή

2)      Εικαστικά

3)      Σ.Ε.Π.

4)      Μουσική

5)    Πληροφορική

6)      Τεχνολογία

 
 
Τελευταία Ενημέρωση
Σελίδας     21/04/2016
Κατασκευή:  Ομάδα Μαθητών της Γ' Τάξης του 21ου Γυμνασίου Αθηνών
Υπεύθυνη Καθηγήτρια Β. Πασχαλούδη